Artists: Adrian Preda

Adrian Preda este un cosmolog interesat de mersul silenţios al corpurilor cereşti, de murmurul radiaţiilor cosmice, de întuneric ca bază şi de lumină ca insulă luciferică în neantul universului. Acest interes se sfîrşeşte întotdeauna în pictură, ultimul mod posibil de cartografiere a reflexului panicat al intelectului faţă de imensitatea spaţiilor infinite. (Dan Popescu)