Ion Panaitescu (n.1936 - d. 2013) a absolvit facultatea de Arte la clasa lui Vasile Kazar. În prima lui expoziție postumă la galeria H'art vă prezentăm un exemplu unic de artă de sertar. E vorba de o serie de treisprezece gravuri făcute clandestin în 1982 în așteptarea celui de-al XIII-lea congres al PCR. E o serie erotică în care tovarășul și perechea lui copulează pe ritmuri comuniste. Totul pentru pace, fertilitate, întrajutorare tovărășească, strînși uniți în frățietatea fără discriminări a societății multilateral dezvoltate. Veți vedea cum sloganul "să facem totul, tovarăși" nu este o vorbă-n vînt. (...) Dan Popescu